miercuri, 3 februarie 2010

Conferinta interparlamentara Haga

În perioada 28 – 29 ianuarie 2010 s-a desfăşurat la Haga conferinţa interparlamentară cu tema „Îmbunătăţirea responsabilităţii naţionale în utilizarea fondurilor UE”, organizată de Camera Reprezentanţilor din Olanda, la care au participat reprezentanţi din partea majorităţii statelor membre, precum şi reprezentanţi ai Parlamentului European şi ai Curţii Europene a Auditorilor. Programul conferinţei a cuprins prezentări şi discuţii libere asupra răspunderii pe care o poartă statele membre cu privire la utilizarea fondurilor europene, discut\ndu-se despre punctele tari şi punctele slabe ale sistemului contabil actual în UE, precum şi despre oportunităţile pe care le oferă Tratatul de la Lisabona.

Discuţiile s-au axat în general pe definirea rolului statelor membre în ceea ce priveşte îmbunătăţirea sistemului de management financiar al fondurilor europene, plecând de la premisa că Uniunea Europeană înseamnă, de fapt, o asociaţie de state membre, care reprezintă factorii cheie ai construcţiei europene. Plecându-se de la premisa că peste 80% din bugetul european cade sub incidenţa managementului partajat de către toate statele membre, în special în ceea ce înseamnă finanţarea agriculturii şi a dezvoltării rurale, rapoartele Curţii Europene a Auditorilor constată că majoritatea erorilor care apar la utilizarea fondurilor europene se regăsesc la nivelul naţional, al statelor membre. Pe de altă parte, în virtutea principiului subsidiarităţii, autorităţile naţionale sunt cele mai îndreptăţite să fie responsabile cu asigurarea unui management financiar transparent al fondurilor europene.

Conferinţa Interparlamentară a considerat în concluzie că procedurile bugetare clare, transparente şi comprehensive la nivelul naţional conduc la o mai mare legitimare a UE în general şi la o mai bună utilizare a fondurilor UE în particular. Prin urmare, se propun următoarele căi de acţiune:
- Având în vedere recunoaşterea în noul Tratat, conştientizarea politică a responsabilităţii Statelor Membre pentru cheltuirea corespunzătoare a fondurilor trebuie acompaniată de o angajare politică naţională pentru a implementa instrumentele care să contribuie la îmbunătăţirea controlului cheltuirii fondurilor UE în Statele Membre;
- În virtutea principiului subsidiarităţii, fiecare Stat Membru ar trebui să adopte un model eficient şi efectiv în vederea îmbunătăţirii responsabilităţii naţionale pentru cheltuirea fondurilor UE;
- Definirea unui model naţional ar trebui solicitată repede şi intr-o formă structurată, dar, mai important, identificarea unui model trebuie să fie evidenţiata printr-o dezbatere şi decizie parlamentară, pe baza căreia CE şi Curtea Europeana a Auditorilor să se poată baza;
- Adaptarea reglementărilor financiare, cum ar fi transferarea competenţelor de reglementare către Statele Membre, este în concordanţă cu prevederile noului Tratat de la Lisabona. Nicio întârziere nu trebuie acceptată;
- Ca reprezentante alese ale cetăţenilor Statelor Membre Europene, parlamentele naţionale joacă un rol important în activarea tuturor actorilor care să contribuie la atingerea obiectivelor menţionate.

Niciun comentariu: